Libor Vojkůvka

Libor Vojkůvka (1947 – 2018)

Koupíme do naší galerie obraz/y Libora Vojkůvky. Děkujeme za nabídku s rozměrem a cenou.

narozen 23. července 1947 v Rychlově u Bystřice pod Hostýnem. Je český naivní malíř, cestovatel, fotograf, lidový bavič, entomolog a písmák, původním povoláním zahradník.
Malbě se systematicky věnuje od počátku 70. let 20. století, v polovině 70. let začal své obrazy i pravidelně vystavovat. Žije a tvoří v moravském městě Šternberku. Po roce 1990 procestoval více než stovku zemí světa.