Josef Jíra

Josef Jíra

Josef Jíra

Barborka na okně - olej na desce, rozměr 40 x 49 cm, sign. vpravo dole, rámováno

cena 120.000,-Kč

Josef Jíra se narodil 11.10. 1929 v Turnově a zemřel 15.6. 2005 tamtéž.
Studoval na odborné škole šperkařské v Turnově, oddělení rytí drahokamů. V letech 1946 až 1952 byl studentem AVU v Praze u profesorů Miloslava Holého, Otakara Nejedlého nebo Vlastimila Rady. V roce 1957 spoluzakládá skupinu M57 (mj. též Jaroslav Šerých, Mojmír Preclík, Ladislav Karoušek, Jiří Rada), s níž řadu let hojně vystavuje. Již po roce 1954 se věnuje tvorbě, především propagační grafice a později ilustraci (např. K.J. Erben: Kytice, I. Olbracht: Golet v údolí, B. Hrabal: Městečko u vody), ale maluje stále. Roku 1955 získává roční stipendium za obraz Komedianti. V roce 1958 se účastní světové výstavy Expo 58 a tehdy začíná jeho intenzivní zájem o evropské moderní umění. Od roku 1961 cestuje po Evropě a Asii, kde čerpá inspiraci a svoje cesty zachycuje v denících. Je silně ovlivněn expresionismem. V 60. letech vznikají významné cykly Strach, Velikonoce, Milenci, Oči. Tématem Jírových často mysticky působících obrazů jsou vzpomínky na dětství a příroda (cykly Velikonoce, Člověk a kůň), ale i ruch velkoměsta (Město, 1962; Memento mori, 1969). V 70. letech, po těžkém úrazu, pracuje především na portrétech. V 80. letech podniká studijní cestu do Arménie a Gruzie. Tato cesta ovlivní Jírovu tvorbu v užití materiálů jako je dřevo a plech, vznikají první koláže a asambláže. Roku 1990 se stává členem SVU Mánes. V roce 1992 vybudoval v Boučkově roubeném statku na Malé Skále galerii výtvarného umění, kde shromáždil díla více než 80 českých umělců. Pracoval také na znovuobnovení kaple sv. Vavřince na Malé Skále, kam instaloval 14 zastavení Křížové cesty. V roce 1999 vyřezal dřevěný Betlém v nadživotní velikosti pro Kryštofovo údolí. Svým přítelem Bohumilem Hrabalem byl oceňován i za svou deníkovou literární tvorbu. Žil na Malé Skále a v Praze. Josef Jíra vystavoval svá díla na řadě samostatných i skupinových výstav, v roce 1969 dostal na 2. pražském salonu první cenu za malbu, je spoluautorem jedné z vitráží pro hotel Intercontinental v Praze, v roce 1978 vytvořil kompozici pro budovu československého zastupitelství v Tokiu. Jeho dílo je součástí sbírek mnoha galerií u nás a na Slovensku, obraz Komedianti je v Puškinově muzeu v Moskvě. V roce 2004 připravil a vydal svou monografii.