Jaroslava Hýžová

JAROSLAVA HÝŽOVÁ (1915-1992)

Koupíme do naší galerie obraz/y Jaroslavy Hýžové. Děkujeme za nabídku s rozměrem a cenou.

malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii u Sychry, Tittelbacha a Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech 1935 – 1942 působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě (Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall)

1348641870