Otto Gutfreund

Otto Gutfreund

Čelista

Patinovaná bronzová plastika, výška odlitku 46,5 cm, značeno a číslováno ve spodní části,
tento odlitek má číslo 15/50, jedná se pravděpodobně o pozdější odlitek.
Možno tuto plastiku přirovnat k cenám na webu aukce Platýz,
kde se stejný odlitek s jiným číslem prodal 15.11.2021 za cenu 310.000,-Kč (372.000,-Kč vč. aukční přirážky).

Prodáno

Otto Gutfreund
(1889–1927)
Sochař. Studoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze a v roce 1909 nastoupil ke studiu do ateliéru E. A. Bourdella na Akademii Grande Chaumière.
Byl spoluzakladatelem Skupiny výtvarných umělců a výraznou osobností českého kubismu. Vytvořil ikonické kubistické dílo Úzkost a další plastiky,
které jsou charakteristické nejen lomeným tvaroslovím, ale i výraznou dynamikou a expresivitou. Jeho plastiky se uplatnily i v architektuře,
například na Hlávkově mostě v Praze, či na průčelí Legiobanky (pískovcový vlys Návrat legionářů).
V roce 1914 odjel do Paříže, kde se setkal s Picassem, Grisem a Apollinairem. V témže roce nastoupil do cizinecké legie, do Prahy se vrátil až v roce 1920.